иясезлек


иясезлек
Хезмәткәрнең үзенә тапшырылган эшкә җаваплылыгы булмау белән характерлы эш тәртибе; Хуҗасызлык

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.